Szkoła Lokalnych Murali – stwórz mural w swojej okolicy!

PIK zaprasza na warsztaty pracowników instytucji kultury, fundacji, stowarzyszeń, edukatorów i menedżerów z woj. podlaskiego.

Mural to obecnie popularna forma artystyczna, jednak wielu animatorów kultury ma problemy z realizacją tego typu form artystycznych w swoim środowisku lokalnym. Podlaski Instytut Kultury zachęca więc pracowników instytucji kultury, fundacji, stowarzyszeń, a także edukatorów i menedżerów z województwa podlaskiego do udziału w Szkole Lokalnych Murali, której celem jest nauka wykorzystania murali w działalności kulturalnej.

SLM to projekt Damiana Dworakowskiego realizowany w ramach stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Podczas warsztatów pracownicy instytucji kultury, animatorzy i menedżerowie będą mieli okazję nauczyć się, jak stworzyć mural w swojej miejscowości i świadomie poruszać się w świecie murali. Uczestnicy dowiedzą się, jak zaplanować koncepcję muralu, wybrać projekt, artystów, lokalizację, spełnić wymagane formalności, zaplanować budżet, dobrać odpowiednie materiały techniczne i wypromować powstałą pracę. Nauczą się, jak stworzyć mural od początku, przy jednoczesnym zaangażowaniu społeczności lokalnej w projektowanie i wykonanie prac artystycznych jako formy działalności instytucji kultury, a do tego bez angażowania dużych środków finansowych. Warsztaty będą się również składać z części praktycznej: uczestnicy dowiedzą się, jak wykorzystać farby i materiały, aby samodzielnie wykonać mural.

Warsztaty odbędą się 31 maja, w godz. 9.00–15.00, w Spodkach PIK przy ul. św. Rocha 14. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane są do 28 maja, do godz. 12.00. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru uczestników.

Szkoła Lokalnych Murali zawita również 9 czerwca do Moniek (Moniecki Ośrodek Kultury), 11 czerwca do Krzywego (Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki), 19 czerwca do Siemiatycz (Siemiatycki Ośrodek Kultury) i do Nowych Piekut (Gminny Ośrodek Kultury, datę podamy wkrótce).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Damian Dworakowski – koordynator projektów i animator, dwukrotny stypendysta MKiDN. Twórca i dyrektor Festiwalu Światła i Sztuki Ulicy „Lumo Bjalistoko”, współautor i producent kilkunastu murali i kilkudziesięciu instalacji artystycznych. Animator programu Dom Kultury+.  Przez 4 lata koordynował program Bardzo Młoda Kultura w województwie podlaskim oraz zrealizował kilkadziesiąt projektów kulturalnych i społecznych ze środków MKiDN, NCK, MPH i samorządów lokalnych. Autor badań na temat kultury lokalnej, aktywnie zaangażowany w tematy partycypacji społecznej.

 

Zdjęcie przedstawia mężczyznę z brodą trzymającego mikrofon.
Fot. www.pikpodlaskie.pl
Budynek pokazany stroną szczytową z czarno-białym muralem.
Fot.: www.pikpodlaskie.pl