Święto Wsi – Ciesze 2021

Święto Wsi i Turniej Wsi Gminy Mońki, którego pomysłodawcą i głównym organizatorem jest Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski, jest imprezą aktywizującą i integrującą społeczność wiejską oraz przypominającą dawne tradycje i zwyczaje.

Odbywa się co roku w innej miejscowości gminy Mońki – prawo do organizacji Święta zdobywa wieś, która w roku poprzednim zwyciężyła w Turnieju Wsi – dziesięcioboju konkurencji związanych w różny sposób z pracą na roli.

Promuje twórczość ludową – poprzez organizację występów folklorystycznych zespołów śpiewaczych oraz kapel ludowych, a także Targów Wytwórczości i Sztuki Ludowej.

Imprezie towarzyszą wystawy płodów rolnych, różnego rodzaju konkursy o tematyce rolniczej, koncerty zespołów muzycznych, kiermasze, a także liczne stoiska garmażeryjne i zabawowe.

Adresowane do podlaskiej społeczności wiejskiej i gości z okolicznych miast Święto Wsi jest imprezą nawiązującą w sposób najbardziej wierny do pierwszych, organizowanych w gminie Mońki w latach siedemdziesiątych Świąt Ziemniaka.

Tegoroczne Święto Wsi odbędzie się we wsi Ciesze w niedzielę 12 września 2021 r. Impreza rozpocznie się o godz. 12.00 od mszy św. w intencji rolników Gminy Mońki w Kościele
pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Mońkach. Oficjalne rozpoczęcie przewidziane jest na godz. 13.20. Zapraszamy do zapoznania się z program imprezy. W trakcie imprezy odbędą się występy zespołów ludowych. Dodatkowo wystąpi zespół Orlando z Moniek zaś gwiazdą tegorocznego Święta Wsi będzie zespół 4EVER.

 

Plan imprezy

12.00 – Msza Św. w intencji rolników Gminy Mońki w Kościele  pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Mońkach,

13.20 – Oficjalne rozpoczęcie Turnieju Wsi Monieckich i Święta Wsi,

13.30 – Turniej Wsi Monieckich cz. 1,

14.45 – Występ Kapeli Mietka Buraka

15.30 – Turniej Wsi Monieckich cz. 2,

16.45 – Występ zespołów ludowych,

17.15 – Podsumowanie TURNIEJU WSI MONIECKICH oraz wręczenie nagród,

18.30 – Występ zespołu ORLANDO,

19.30 – Koncert gwiazdy wieczoru – 4EVER,

godz. 21.00 zakończenie imprezy.

Regulamin i Karta zgłoszenia

Regulamin i karta zgłoszenia – DOCX

Regulamin i karta zgłoszenia – PDF

Każdy z uczestników wypełnia oświadczenie RODO