Święto Wsi 2022 – Przytulanka

UWAGA !!!

Z racji złych warunków atmosferycznych impreza zostaje przełożona na 18 września 2022 i odbędzie się na Stadionie Miejskim w Mońkach.


Święto Wsi i Turniej Wsi Gminy Mońki, którego pomysłodawcą i głównym organizatorem jest Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski, jest imprezą aktywizującą i integrującą społeczność wiejską oraz przypominającą dawne tradycje i zwyczaje.

Odbywa się co roku w innej miejscowości gminy Mońki – prawo do organizacji Święta zdobywa wieś, która w roku poprzednim zwyciężyła w Turnieju Wsi – dziesięcioboju konkurencji związanych w różny sposób z pracą na roli.

Promuje twórczość ludową – poprzez organizację występów folklorystycznych zespołów śpiewaczych oraz kapel ludowych, a także Targów Wytwórczości i Sztuki Ludowej.

Imprezie towarzyszą wystawy płodów rolnych, różnego rodzaju konkursy o tematyce rolniczej, koncerty zespołów muzycznych, kiermasze, a także liczne stoiska garmażeryjne i zabawowe.

Adresowane do podlaskiej społeczności wiejskiej i gości z okolicznych miast Święto Wsi jest imprezą nawiązującą w sposób najbardziej wierny do pierwszych, organizowanych w gminie Mońki w latach siedemdziesiątych Świąt Ziemniaka.

Tegoroczne Święto Wsi planowo miało odbyć się11 września ale z powodu złych warunków atmosferycznych zostało przełożone na 18 września i odbędzie się na Stadionie Miejskim w Mońkach przy ul. Sportowej 1. Oficjalne rozpoczęcie przewidziane jest na godz. 15.00. Imprez będzie połączona z Gminnymi Zawodami Ochotniczych Straży Pożarnych (Start godz. 14.00). Zapraszamy do zapoznania się z program imprezy. W trakcie imprezy odbędą się występy zespołów ludowych. Dodatkowo wystąpi zespół Sonel zaś gwiazdą tegorocznego Święta Wsi będzie zespół Imperium.

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania:

Regulamin i karta zgłoszenia – PDF

PROGRAM IMPREZY:

14.00 – Gminne zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych

15.00 – Oficjalne rozpoczęcie Turnieju Wsi Monieckich i Święta Wsi,

16.45 – Występ zespołu WRZOSY,

17.15 – Podsumowanie XIV TURNIEJU WSI MONIECKICH oraz wręczenie nagród,

18.15 – Występ zespołu ludowego “Przebojowe babki” KGW z  Długołęki,

18.45 – Występ zespołu SONEL,

19.30 – Koncert gwiazdy wieczoru – IMPERIUM,

  1. godz. 21.00 zakończenie imprezy.

KONKURSY – ZABAWY – DMUCHAŃCE I ATRAKCJE DLA DZIECI – STOISKA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH