Spotkanie organizacyjne Klubu Seniora

25 maja 2021 r. w Sali Widowiskowej Monieckiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie organizacyjno – inauguracyjne projektu pt. “Klub Seniora szansą na wsparcie usług społecznych i wzrost aktywnej integracji w gminie Mońki”.

Uczestników, którzy przystąpili do projektu przywitał Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski, który był inicjatorem przedsięwzięcia. Dyrektor Monieckiego Ośrodka Kultury Dariusz Gwiazda przedstawił harmonogram oraz omówił działania, które będą realizowane w ramach projektu. Zaprezentowano tablety, które będą wykorzystywane podczas zajęć komputerowych ale również będą służyły seniorom przez cały okres trwania projektu.

W trakcie działania uczestnikom będą świadczone usługi opiekuńcze, przewidziane są spotkania z medycyną i radcą prawnym. Przeprowadzane będą również zajęcia wspierające wzrost kompetencji społecznych tj. zajęcia plastyczne i komputerowe. Dodatkowym punktem organizacyjno-integracyjnym będą 2 wycieczki edukacyjne do Muzeum Lipskiej Pisanki i Tradycji w Lipsku oraz Szlakiem Rękodzieła.

Projekt pn. Klub Seniora szansą na wsparcie usług społecznych i wzrost aktywnej integracji w gminie Mońki współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa IX. ROZWÓJ LOKALNY, Działanie 9.1: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Baner z logotypami z projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020