Spartakiada Seniorów

Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w I Monieckiej Spartakiadzie Seniorów, która odbędzie się 2 lipca 2023 roku na Stadionie Miejskim w Mońkach przy ul. Sportowej 1.

Głównym celem zawodów jest pobudzenie czynnej aktywności Seniorów oraz osiągnięcie trwałych efektów w postaci podniesienia świadomości na temat zdrowego stylu życia. Aktywność fizyczna jest istotnym czynnikiem kształtowania więzi jak również ma pozytywny wpływ na kondycję i tryb życia Seniorów. Systematyczne ćwiczenie efektywnie wpływa na poprawę ogólnej sprawności i stanu zdrowia, jednocześnie poprawiając samodzielność w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych.

W ramach zawodów odbędzie się szereg konkurencji sportowych, możliwych do wykonania przez każdego, a służyć one będą zabawie, integracji z elementami edukacyjnymi, promocji aktywności ruchowej oraz przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Każdy aktywny uczestnik Spartakiady otrzyma pamiątkowy medal natomiast drużyny zwycięskie otrzymają nagrody i puchary.

Na koniec zawód przewidziany jest poczęstunek.

Organizatorami spartakiady jest Burmistrz Moniek, Moniecki Ośrodek Kultury oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Mońkach.

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania:

Karta zgłoszenia – .PDF

Regulamin – .PDF

Konkurencje Spartakiada 2023

  1. Przeciąganie liny – 10 osób
  2. Rzut woreczkiem do celu – 4 osoby ( trzy rzuty każdy)
  3. Dwa ognie (zbijak) – drużyna 5+1
  4. Rzut lotką do tarczy – 4 osoby z drużyny (każda osoba ma 3 rzuty)
  5. Skakanka – 2 osoby z drużyny – czas trwania 1 minuta
  6. Strzał do bramki – 4 osoby z drużyny (każda osoba ma 3 strzały)
  7. Sztafeta 4×25 metrów – 4 osoby
  8. Pchnięcie kulą – 2 osoby
  9. Slalom z piłeczką pingpongową – 6 osób
  10. Wiązanie krawata na czas – 2 osoby

Ad.1 Przeciąganie liny

W konkurencji bierze udział 10 osób, minimum 5 kobiet. Wygrywa drużyna, która jako pierwsza przeciągnie zawodnika przeciwnej drużny przez linię środka. Do kolejnej rundy przechodzi drużyna zwycięska.

Po zakończeniu konkurencji drużynie przyznawane są punkty, zgodnie z zajętym miejscem.

Ad.2 Rzut woreczkiem

W konkurencji biorą udział 4 osoby, minimum 2 kobiety. Każdy uczestnik ma trzy rzuty. Konkurencja polega na rzucie woreczkiem do jednej z trzech obręczy. Obręcze punktowane są po 1,2 i 3 punkty. Po zakończeniu zadania punkty są sumowane.
Medale przyznawane są indywidualnie za 3 pierwsze miejsca.
Po zakończeniu konkurencji drużynie przyznawane są punkty, zgodnie z zajętym miejscem.

Ad.3 Dwa ognie

W konkurencji bierze udział 6 osób, minimum 3 kobiety. Rozgrywka trwa 3 minuty, w których czasie trzeba zdobyć jak najwięcej punktów. Zdobycie punktu polega na uderzeniu zawodnika piłką. Do kolejnej rundy przechodzi drużyna zwycięska.
Po zakończeniu konkurencji drużynie przyznawane są punkty, zgodnie z zajętym miejscem.

Ad.4 Rzut lotką do tarczy

W konkurencji biorą udział 4 osoby z każdej drużyny, minimum 2 kobiety. Każdy z uczestników ma 3 rzuty. Punktacja uzależniona jest od miejsca na tarczy, w jakie trafi lotka. Po zakończeniu konkurencji, punkty zawodników są sumowane.

Medale przyznawane są indywidualnie za 3 pierwsze miejsca.

Po zakończeniu konkurencji drużynie przyznawane są punkty, zgodnie z zajętym miejscem.

Ad.5 Skakanka

W konkurencji biorą udział 2 osoby, minimum1 kobieta. Zadanie polega na jak największej ilości skoków przez skakankę w czasie jednej minuty.

Medale przyznawane są indywidualnie za 3 pierwsze miejsca.

Po zakończeniu konkurencji drużynie przyznawane są punkty, zgodnie z zajętym miejscem.

Ad.6 Strzały do bramki

W konkurencji biorą udział 4 osoby, minimum 2 kobiety. Każdy z zawodników musi oddać 3 strzały do małej bramki. Punktowany jest każdy celny strzał.

Medale przyznawane są indywidualnie za 3 pierwsze miejsca.

Po zakończeniu konkurencji drużynie przyznawane są punkty, zgodnie z zajętym miejscem.

Ad.7 Sztafeta 4×25

W konkurencji biorą udział 4 osoby, minimum 2 kobiety. Zadanie polega na jak najszybszym pokonaniu dystansu 25 metrów i przekazaniu pałeczki kolejnej osobie z drużyny.

Po zakończeniu konkurencji drużynie przyznawane są punkty, zgodnie z zajętym miejscem.

Ad.8 Pchnięcie kulą

W konkurencji biorą udział 2 osoby, 1 mężczyzna i 1 kobieta. Uzyskana odległość jest sumowana. Kobiety pchają kulą o wadze 1 kg, mężczyźni 4 kg.

Medale przyznawane są indywidualnie za 3 pierwsze miejsca w kategorii kobiety i mężczyźni.

Po zakończeniu konkurencji drużynie przyznawane są punkty, zgodnie z zajętym miejscem.

Ad.9 Slalom z piłeczką pingpongową

W konkurencji bierze udział 6 osób w tym, co najmniej 3 kobiety. Zadanie polega na pokonaniu slalomem wyznaczonego dystansu z piłeczką pingpongową umieszczoną na łyżce. Wygrywa drużyna z jak najniższym czasem.

Po zakończeniu konkurencji drużynie przyznawane są punkty, zgodnie z zajętym miejscem.

Ad.10 Wiązanie krawata

W konkurencji biorą udział 2 osoby w tym 1 kobieta. Warunkiem uzyskania punktu jest poprawne zawiązanie krawata, o czym świadczy możliwość rozwiązania na koniec konkurencji.

Medale przyznawane są indywidualnie za 3 pierwsze miejsca w kategorii kobiety i mężczyźni.

Po zakończeniu konkurencji drużynie przyznawane są punkty, zgodnie z zajętym miejscem.