Rekrutacja do Klubu Seniora

Moniecki Ośrodek Kultury ogłasza nabór do Klubu Seniora organizowanego w ramach projektu Klub seniora szansą na wsparcie usług społecznych i wzrost aktywnej Integracji w Gminie Mońki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Przedstawiany projekt, ma na celu zwiększenie dostępu do usług społecznych, poprzez wzrost aktywności i integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  a dokładnie seniorów na terenie gm. Mońki.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom seniorów, a jednocześnie konfrontując możliwości organizacyjne i finansowe podjęliśmy decyzję stworzenia w gminie Klubu Seniora. Pozyskane dofinansowanie pozwoli na zapewnienie początkowej działalności Klubu Seniora, który docelowo zostanie wpisany w statut MOK jako stała forma pracy. Zakładamy, iż Klub Seniora czynny będzie 2 dni w tyg., od godzi. 10 do godz. 14, a w przypadku organizacji dodatkowych zajęć do godz. 16.

W ramach działalności Klubu Seniora zakładamy nabór 15 uczestników (w wieku 50+, nieaktywnych zawodowo, z terenu gminy Mońki) zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Grupa docelowa, do której skierowane jest nabór:

  • społeczność lokalna zamieszkująca obszar gminy Mońki;
  • osoby które ukończyły50 rok życia (wiek uczestników określany będzie na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie);
  • pozostające nieaktywne zawodowo;
  • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

W trakcie działania uczestnikom będą świadczone usługi opiekuńcze, przewidziane są  spotkania z medycyną i radcą prawnym. Przeprowadzane będą również zajęcia wspierające wzrost kompetencji społecznych tj. zajęcia plastyczne i komputerowe.

Więcej informacji pod nr. tel. 48 85 716 24 64

 

Pliki do pobrania

Baner z logotypami z projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020