PODLASKIE ORGANY

Podlaski Instytut Kultury zaprasza na cykl niedzielnych koncertów organowych w ramach projektu PODLASKIE ORGANY. Pierwszy koncert już w najbliższą niedzielę w Suwałkach.

PODLASKIE ORGANY to wydarzenie o zasięgu lokalnym, polegające na promocji w niewielkich lokalnych społecznościach wybitnych dzieł muzyki organowej, które potrwa od 4.07 do 8.08.2021 r. w Białymstoku i na terenie woj. podlaskiego.  W koncertach uczestniczyć będą muzycy o dużym doświadczeniu wykonujący repertuary znanych kompozytorów polskich i europejskich. Miejscem koncertów będą cenne architektonicznie kościoły wyposażone w organy wysokiej klasy muzycznej i artystycznej w Białymstoku, Drohiczynie, Białowieży i Suwałkach. Repertuar będzie obejmował różnorodny zestaw utworów kompozytorów polskich i zagranicznych, w tym: Preludia, opracowania chorałowe i fugi J.S. Bacha, utwory Maxa Regera, Cezara Francka, Dietricha Buxtehude i Witolda Lutosławskiego. Do udziału w projekcie zaproszono najwybitniejszych polskich wirtuozów organów – m.in. profesorów: Józefa Serafina, Władysława Szymańskiego i organistę archikatedry warszawskiej Piotra Rachonia. Oprócz koncertów, planowane jest także spotkanie widzów z wirtuozami, którzy przybliżą melomanom problematykę muzyki organowej oraz historie cennych instrumentów znajdujących się w kościołach naszego województwa. Projekt jest ważnym przykładem promocji dziedzictwa kulturowego – zarówno muzyki światowej, jak i części zabytkowej naszego województwa. Opiekę artystyczną nad festiwalem sprawuje pan Józef Kotowicz. Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Informacje szczegółowe na stronie www.pikpodlaskie.pl

Plakat informacyjny Podlaskich Koncertów Organowych.