„PIKuś” 2021

Serdecznie zapraszamy do udziału w

Wojewódzkim Przeglądzie TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ 

„PIKuś” 2021

Wojewódzki Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „PIKuś” jest połączeniem trzech dotychczas organizowanych konkursów: Małego Konkursu Recytatorskiego „Baje, Bajki, Bajeczki”; Konkursu Recytatorskiego dla Przedszkolaków „O złotą różdżkę dobrej wróżki” i Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków „Mama, Tata i Ja”, rozszerzonych o starsze kategorie wiekowe oraz forum teatrów amatorskich, w jeden przegląd twórczości dziecięcej i młodzieżowej.

Zmiana formuły konkursów ujednolica formę, podnosi prestiż działań, a także staje się ważnym wydarzeniem twórczym w skali całego regionu. Przegląd realizowany jest w ramach dofinansowania Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Programu „Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży”, projektu „PIKtoGRAmy”.

Celem przeglądu jest budzenie wrodzonego talentu dziecka do kreowania własnego świata poprzez słowo mówione, śpiew i działania teatralne. Prezentacja i promocja twórczości artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Szerzenie kultury języka i piękna polskiego słowa. Wychowanie estetyczne przez kontakt z literaturą dziecięcą i młodzieżową, z dziełami o najwyższych walorach artystycznych. Podniesienie poziomu kompetencji artystycznych, kulturowych i twórczych dzieci  i młodzieży poprzez udział w spektaklach twórców profesjonalnych. Stymulacja rozwoju osobistego uczestników, pobudzanie ich do kreatywnego działania.

Jury oceni dostosowanie repertuaru do wieku i wrażliwości emocjonalnej dziecka, formę prezentacji, wyrazistość wymowy, interpretację, muzykalność, współpracę na scenie (w przypadku Forum Teatrów Amatorskich). Ogólny wyraz artystyczny – naturalność wykonania, osobowość sceniczna.

Etap powiatowy festiwalu odbędzie się 27 maja 2021 r. Organizatorem  jest Moniecki Ośrodek Kultury. Wydarzenie odbędzie w ogródku Stadionu Miejskiego przy ul. Sportowej 1,
w trzech turach:

  • 9.00 – Mistrzowie Recytacji – kategoria: dzieci przedszkolne
  • 11.00 – Mistrzowie Recytacji – kategoria dzieci szkół podstawowych klasy I – III
  • 13.00 – Mistrzowie Recytacji –kategoria młodzież szkól podstawowych  klasy IV – VIII

Karty zgłoszeń należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 24 maja 2021 r. do siedziby  Monieckiego Ośrodka Kultury ul. Białostocka 25, 19-100 Mońki, lub na adres: konkurs@kulturamonki.pl (z dopiskiem “Pikus2021”). Prosimy ubrać się adekwatnie do pogody.

Regulamin i karta zgłoszeń:

REGULAMIN

Karta – zgłoszenia przeglądu PIKuś mistrzowie recytacji

Karta zgłoszenia przeglądu PIKuś forum teatrów amatorskich

Etap wojewódzki odbędzie się w dniach 7 – 12 czerwca 2021 r. w siedzibie Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku, ul.  św. Rocha 14 (Spodki).

Lalki teatralne na tle sceny.
Foto: www.pikpodlaskie.pl