Projects

„Szlakiem monieckich wsi- spotkanie partnerów”

W dniu 26 kwietnia b.r. odbyło się spotkanie w Monieckim Ośrodku Kultury, dotyczące projektu: „Promocja wsi gminy Mońki: wydanie publikacji „Szlakiem monieckich wsi””. Wzięli w nim udział partnerzy realizowanego projektu, osoby odpowiedzialne za realizację oraz beneficjent. Omówiona została problematyka związana z opracowaniem oraz przedstawiony został plan ramowy treści publikacji. Przedstawiana operacja ma za zadanie promować dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze wsi…

Read more