MOJA MAŁA OJCZYZNA

Z przyczyn organizacyjno – technicznych

postanowiliśmy wydłużyć termin zgłoszeń

do 27.11.2020 roku.


Z okazji 102. rocznicy Święta Niepodległości, Moniecki Ośrodek Kultury organizuje konkursy: plastyczny, muzyczny, literacki pod nazwą “Moja Mała Ojczyzna”. Celem konkursów jest rozpropagowanie wśród dzieci i młodzieży pamięci 11 listopada jako dnia odzyskania niepodległości przez Polskę, a także stworzenie tożsamości regionalnej i narodowej.

Organizatorzy
Moniecki Ośrodek Kultury

Patronat Honorowy
Burmistrz Moniek – Zbigniew Karwowski

Patronat medialny
www.kulturamonki.pl

KONKURS PLASTYCZNY:

Będzie organizowany w kategoriach wiekowych:

 • Przedszkole
 • Klasy I-III
 • Klasy IV-VI
 • Klasy VII-VIII
 • Szkoły ponadpodstawowe

Tematyka prac powinna zawierać elementy patriotyczne. Format A3 lub A4, technika wykonania dowolna. Głównym wymaganiem jest samodzielność i czytelność pracy.

KONKURS LITERACKI:

Skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku:

 • 10-13 lat
 • 14-16 lat
 • 17-19 lat

Forma literacka jest dowolna (wiersz/proza). Tematyka powinna poruszać wątki patriotyczne oraz tzw. Małej ojczyzny. Praca powinna zmieścić się na maksymalnie dwóch kartkach A4. Czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5.

KONKURS MUZYCZNY:

Zorganizowany zostanie w pięciu kategoriach:

 • Przedszkole
 • Klasy I-III
 • Klasy IV-VI
 • Klasy VII-VIII
 • Szkoły ponadpodstawowe

Konkurs polega na przesłaniu nagrania wybranej piosenki patriotycznej wykonanej a’cappella lub z akompaniamentem. Wymagane jest nagranie dźwięku i obrazu.

Regulaminy dotyczące konkursów oraz karty zgłoszeń umieszczone są w załącznikach. Prace nadsyłane powinny być w formie online do dnia 24.11.2020 r. do godziny 15.00. Rozstrzygnięcie konkursów odbędzie się dnia 30.11.2020 r. Wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej Monieckiego Ośrodka Kultury.

REGULAMIN DO POBRANIA

KARTA ZGŁOSZENIA – MUZYCZNY

KARTA ZGŁOSZENIA – LITERACKI

KARTA ZGŁOSZENIA – PLASTYCZNY