„JAN PAWEŁ II – NIE TYLKO ŚWIĘTY”

Z okazji stulecia urodzin Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II. Z tej okoliczności Moniecki Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. “Jan Paweł II – Nie Tylko Święty”. Konkurs wpisuje się w obchody z okazji 55lecia nadania praw miejskich miastu Mońki zaś Patronat Honorowy nad imprezą objął Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski.

Konkurs ma na celu przywoływanie wspomnień o życiu i działalności artystycznej Papieża Jana Pawła II oraz pobudzenie kreatywności i wyobraźni wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Głównym celem i założeniem konkursu jest propagowanie i pielęgnowanie pamięci o Janie Pawle II wśród młodzieży szkolnej.

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież od 7-15 lat. Ocena prac odbędzie się w trzech kategoriach:

1 kat. Klasy I – III SP
2 kat. Klasy IV- V SP
3 kat Klasy VI – VIII SP

Prace należy dostarczyć lub dosłać do 12.10.2020 r. do godziny 16:00. 

Adres nadsyłania prac:
Moniecki Ośrodek Kultury,
Białostocka 25, 19-100 Mońki
Telefon/fax : 85 716 24 64

Więcej informacji dostępnych jest w regulaminie. 

Do pobrania
Regulamin i karta zgłoszenia – PDF
Regulamin i karta zgłoszenia – DOCX

WAŻNE!!!

  • Bardzo prosimy o dopięcie karty zgłoszeń na odwrocie pracy. 
  • Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne w regulaminie
  • Zwracamy się z prośbą o dokładne wypełnienie karty zgłoszenia.

© Źródło: Wikipedia, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_paul_2_coa.svg, Użytkownik: mAgul / CC BY-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)