Podsumowanie XX Powiatowego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Plastycznej

Aktualności

26 listopada 2021 roku w Monieckim Ośrodku Kultury odbyło się podsumowanie i otwarcie wystawy pokonkursowej XX Powiatowego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Plastycznej.

Tegoroczny Przegląd prezentuje dorobek twórczy amatorów – pasjonatów sztuki w latach 2020 – 2021 zamieszkałych na terenie powiatu monieckiego.

Moniecki Ośrodek Kultury poprzez tego typu działania inspiruje plastyków amatorów i twórców ludowych, promuje ich twórczość, a także rozwija zainteresowania ich rękodziełem wśród dzieci, młodzieży i całego społeczeństwa.

Przegląd jest jednocześnie konfrontacją postaw, osiągnięć i twórczych ambicji tych wszystkich, których pasjonuje sztuka. Ilustruje on wielką różnorodność wrażliwości, zainteresowań i umiejętności. To artyści pokazują nam piękno i bogactwo naszych ziem, uczą nas wrażliwości na otaczający świat. Jesteśmy pełni podziwu dla ich twórczości plastycznej.

Martwi nas trochę fakt, że w tym roku było mniej prac konkursowych, ale mamy nadzieję, że następne lata bardziej za obfitują w ich ilość.

Życzymy wielu sukcesów oraz inspiracji wszystkim uczestnikom przeglądu i zapraszamy do wzięcia udziału w następnym roku.

Komisja w składzie: Krystyna Kunicka – Kierownik Działu Sztuk Plastycznych Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku, Lila Wyszkowska – Instruktor Działu Sztuk Plastycznych Podlaskiego oraz  Janina Janina Biegańska – Instruktor Działu Sztuk Plastycznych Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku, po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami, postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia:

W DZIEDZINIE MALARSTWA NAGRODA:
Joanna Hinz – Nagroda Specjalna
Andrzej Zdunko
Andrzej Skubich

W DZIEDZINIE RZEŹBY NAGRODA:
Sławomir Obłażewicz
Kazimierz Rafałko

Nagroda specjalna w nowej kategorii poszukiwania własnego wyrazu artystycznego łączącego elementy malarstwa i rzeźby dla pani Danuty Dembowskiej