Podsumowanie Twórczości Amatorskiej i Poezji Życiem Pisanej

Aktualności

W piątek 18 listopada o godz. 17.00 w sali widowiskowej Monieckiego Ośrodka Kultury odbyło się podsumowanie, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej XXI Powiatowego Przeglądu Twórczości Amatorskiej Plastycznej oraz  XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Melanii Burzyńskiej pn. Poezja Życiem Pisana.

W części artystycznej wystąpił chór Bell Canto pod kierownictwem Pana Tomasza Kłubowicza.

Nagrody i wyróżnienia wręczała Pani Barbara Iwona Iwanicka w asyście Pana Dariusza Gwiazda 0 Dyrektora Monieckiego Ośrodka Kultury.

Wyniki przeglądu twórczości amatorskiej:

W kategorii malarstwo nagrody otrzymali:

Joanna Hinz,

Andrzej Zdunko, ,

Katarzyna Rzepecka.

Wyróżnienia otrzymali:

Andrzej Skubich i Grażyna Ciborowska.

W kategorii rzeźba nagrodę otrzymali: Danuta Dembowska i Kazimierz Rafałko.

Wyróżnienia otrzymali: Tadeusz Dąbrowski i Sławomir Obłażewicz.

Wyniki konkursu poetyckiego:

W kategorii II:

Dwie równorzędne nagrody drugie:

Annie Czartoszewskiej z Plewek za zestaw wierszy opatrzony godłem  BIEŁKA POLNA

Reginie Świtoń z Knyszyna za zestaw wierszy opatrzony godłem  RÓŻA WIATRÓW

III nagrodę

Urszuli Krajewskiej – Szeligowskiej z Krajewa Białego za zestaw wierszy opatrzony godłem BUMERANG

Wyróżnienie:

Grażynie Cylwik z Białegostoku za zestaw wierszy opatrzony godłem AGA

Przyznano również Nagrodę Wójta Gminy Jaświły:

Annie Piliszewskiej z Wieliczki za zestaw wierszy opatrzony godłem KRYSZTAŁ

W kategorii I nagród nie przyznano.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy życzymy owocnej weny twórczej. Wystawę prac można oglądać w Monieckim Ośrodku Kultury do połowy grudnia.