Podsumowanie Przeglądu Amatorskiej Twórczości Plastycznej

Aktualności

W związku sytuacją epidemiologiczną w kraju i wprowadzonymi restrykcjami sanitarnymi Przegląd Amatorskiej Twórczości Plastycznej odbył się trochę w zmienionej formie. Wcześniej dostarczone prace zostały ocenione w formie on-line przez komisję w składzie:

1.Krystyna Kunicka – Kierownik Działu Sztuk Plastycznych Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku
2. Adam Ślefarski – Instruktor Działu Sztuk Plastycznych Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku
3. Lila Wyszkowska – Instruktor Działu Sztuk Plastycznych Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku

Komisja postanowiła przyznać nagrody:
Nagrodę Grand Prix
Danucie Dembowskiej za zestaw prac i ciekawe rozwiązanie kompozycyjne

Nagrody:
Bogdanowi Tuszyńskiemu za zestaw prac oddających realistyczne wielkości i kolorystykę ptaków biebrzańskich
Kazimierzowi Rafałko za zestaw prac przedstawiających ptaki biebrzańskie w ciekawej uproszczonej formie

Wyróżnienia przyznano:

Sławomirowi Obłażewiczowi  i Tadeuszowi Dąbrowskiemu

W kategorii malarstwa
Nagrody otrzymują:
Andrzej Zdunko za zestaw prac
Joanna Hinz – szczególnie za prace „Pejzaż zimowy” i „Białe tulipany”

Wyróżnienie otzrymują
Andrzej Skubich
Grażyna Ciborowska

Oceniając prace jury brało pod uwagę poziom artystyczny przedstawionych prac, autentyczność wypowiedzi i rozwój osobowości twórczych. Jury dziękuje organizatorom za kontynuowanie przeglądu a w trudnych czasach a uczestnikom za udział.

 

Galeria prac konkursowych wkrótce …