Podsumowanie HDK

Aktualności, Inne

W sobotę 18 lutego 2023 roku w Monieckim Ośrodku Kultury odbył się bal Honorowych Dawców Krwi. Podczas imprezy podsumowano dwa lata działalności PCK rejonu monieckiego. W ramach uroczystości przyznane zostały odznaki Zasłużony krwiodawcom a wręczali je Andrzej Beczko – Prezes Oddziału Okręgowego PCK w Białystoku i Dariusz Średziński – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski i Burmistrz Goniądza Grzegorz Dudkiewicz, Marek Szydłowski – Wójt Gminy Trzcianne.