Podsumowanie działalność OR PCK w Mońkach za 2018

Aktualności z krwiodastwa

W 2018 roku na terenie miasta Mońki zorganizowaliśmy 14 akcji pobierania krwi (o 2 mniej niż w roku 2017). Pobrano 702 donacji na łączną ilość 316 litrów krwi. Strażacy Państwowej Straży Pożarnej oddali 47 donacji na łączną ilość ponad 21 litrów drogocennej krwi.

Akcje pobierania krwi zorganizowaliśmy również w Goniądzu. W 6 zorganizowanych akcjach pobrano 175 donacji na łączną ilość ponad 78 litrów krwi. W Trzciannem zorganizowaliśmy 6 akcji na których pobrano 152 donacji na łączną ilość 68 litrów krwi. W sumie na zorganizowanych 26 akcjach pobrano 1029 donacji na ogólnie łączną ilość 463 litrów bezcennej krwi .

W dowód uznania wszystkim Krwiodawcom z całego serca dziękuję za ratowanie zdrowia i życia ludzkiego, a także za ofiarność i gotowość niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Szanowni krwiodawcy bezcenny dar, którym dzielicie się z potrzebującymi jest z pewnością jednym z najcenniejszych podarunków jaki człowiek może ofiarować drugiemu człowiekowi.
ZARZĄD OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA nadał odznaki pierwszego stopnia 5 krwiodawcom, drugiego stopnia 12 dawcom i trzeciego stopnia 23 krwiodawcom „ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI”

Organizatorami akcji pobierania krwi w 2018 roku byli: Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Mońkach, koło PCK w Goniądzu „Biebrzańska krew – bezcenny dar”, koło PCK w Trzciannem „Po kropelce” Moniecki Ośrodek Kultury, parafia Matki Boskiej Częstochowskiej i Świętego Kazimierza w Mońkach, portal: e-monki, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, portal: szuwary.

Wszystkim serdecznie dziękuję!

PREZES
Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Mońkach
Andrzej Beczko