Podsumowanie konkursu poetyckiego

Aktualności

Dnia 16 października 2020 roku  podsumowano XVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI im. Melanii Burzyńskiej pn. „POEZJA ŻYCIEM PISANA”.

Komisja w składzie:

Krystyna Gudel – poetka – przewodnicząca komisji, Bożena Kupińska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jaświłach, Andrzej Chmielewski – Instruktor Monieckiego Ośrodka Kultury, Katarzyna Namojlik – Instruktor Monieckiego Ośrodka Kultury

po zapoznaniu się z nadesłanymi zestawami wierszy postanowiła przyznać

W kategorii II:

I nagrodę

Beacie Kulaga z Białegostoku za zestaw wierszy opatrzony godłem HORTENSJA  

Dwie równorzędne II nagrody

Joannie Pisarskiej z Białegostoku za zestaw wierszy opatrzony godłem  ROZMYŚLANIE

Grażynie Cylwik z Białegostoku za zestaw wierszy opatrzony godłem AGA

oraz wyróżnienia 

Reginie Świtoń z Knyszyna za wiersze Retrospekcja i Szaciły opatrzone godłem SZEPT PUSTYNI

Bartoszowi Konstratowi z Warszawy za  wiersz  [chodziliśmy na tory] opatrzony godłem GLISH

Januszowi  Pyzińskiemu z Podgrodzia k. Dębicy za wiersz Czy pozwolisz mi opatrzony godłem  BŁAWATEK

Przyznano również Nagrodę Wójta Gminy Jaświły:

Urszuli Krajewskiej – Szeligowskiej z Białegostoku za zestaw wierszy opatrzony godłem  MELBA

W kategorii I nagród nie przyznano.

Na konkurs im. Melanii Burzyńskiej wpłynęło łącznie 20 zestawów prac wszystkie w kategorii II. W tej edycji konkursu nie nadesłano zgłoszeń w kategorii I. Konkurs objął zasięgiem całą Polskę.

Konkurs współfinansowany jest ze środków Urzędu Miejskiego w Mońkach, Starostwa Powiatowego w Mońkach, Urzędu Gminy w Jaświłach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach.

Z powodu sytuacji epidemiologicznej panującej w kraju impreza podsumowująca XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Melanii Burzyńskiej „Poezja życiem pisana” została odwołana. Nagrody zostaną przesłane pocztą.

Nagroda Wójta Gminy Jaświły

MELBA – Urszula Krajewska – Szeligowska

Śpiewaj Melanii (sonet – akrostych)

Śpiewaj Melanii, zielony kobiercu
Poprzetykany amarantem, złotem
I chabrem. Ptaki, rozgłoście szczebiotem
Emocji pełną pieśń. Niech lżej na sercu

Wam i nam będzie, gdy się wzniesie piosenka,
A Ona ją usłyszy gdzieś tam w górze,
Jaświlskie zabrzmią głosy w zgodnym chórze.
Melanii duch zatrzyma się nad wioską.

Eh, gdzież te chwile, w których z nami była,
Lata mijały Jej tu między swymi,
A ileż w swoich wierszach obudziła

Naszych uśpionych tęsknot do tej ziemi
I ludzi. Oby w wierszach tu gościła
I w wiosnę zamieniała mrok jesieni.

I nagroda

HORTENSJA – Beata Kulaga

Szukanie

Czy zastałam Melanię? – pytam wiatru o brzasku,
co mi niesie z przeszłości zapach ziemi i chleba.
Czy słyszałam jej kroki zagubione nad rzeką?
Czy widziałam jej uśmiech zatopiony w zadumie,
w słońca pierwszych promieniach, rozwieszonych na niebie?
Czy zastałam ją w wierszach, co je świty przynoszą
z pierwszym piskiem jaskółki i klekotem bociana.

Byłam pewna, że słowa jej troskliwe słyszałam
zabłąkane  w zbóż złocie, w kroplach rosy skąpane,
że ją widzę na drodze, co wśród olch płynie wstęga
w czas miniony odległy mchem, paprocią porosły.

Może w sadzie gdzieś strąca wiersz dojrzały z jabłoni,
albo szuka słów prostych, a dotkliwych jak łopian,
które przywrą do serca pękiem prawdy kłującej.
Może z nici słonecznych przeplatanych nostalgią
przędzie wiejski krajobraz w kwiatach malwy skąpany,
abym mogła po latach, gdy przyjadą w te strony,
na ten świat zapomniany spojrzeć znów jej oczami.

II Nagroda

AGA – Grażyna Cylwik

Rozmowa 1

pamiętasz Melanio
tę skibę ziemi
to pole
wchodziłaś na nie
jak do świątyni
patrzyłaś w niebo

chustka mokra spocone czoło
modliłaś się pracą

na chwilę
myśl  uciekła do chaty
tam pachniała maciejka
bluszcz zaglądał do kartki
ołówek kreślił strofy

wieczór kładł cień na zeszyt
księżyc zdziwiony rozpalał światło
do ostatniej kropki

II Nagroda

ROZMYŚLANIE – Joanna Pisarska

Smakuj wolność

od lęku
od opuszczenia
od żalu i niespełnienia

od rany niezagojonej
od pychy lekceważonej

od fatum które wciąż czyha
od pamięci co wzdycha

od kruczych zmagań z nicością
od zwyciężania chytrością

ode mnie samej bez ciebie
wyzwól mnie Boże na niebie