Październik w krwiodawstwie

Aktualności z krwiodastwa

W niedzielę 14 października 2018 r. w MOK-u w godz. 9.00 do 13.30 zorganizowaliśmy kolejną akcję pobierania krwi. Na wieść o braku krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwo w Białymstoku honorowi dawcy stawili się bardzo licznie. Na ogłoszoną akcję przybyło ponad 75 krwiodawców. Lekarz zakwalifikował 71 osoby do oddania krwi. Zebrano ponad 32 litry cennego leku. Dziękuję wszystkim krwiodawcom, którzy tego dnia zdecydowali się na oddanie cząstki siebie innemu potrzebującemu. Dziękuję serdecznie za wielki dar serca.

Akcję zorganizowano przy współudziale Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Mońkach, Monieckiego Ośrodka Kultury, parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i Świętego Kazimierza w Mońkach, parafii św. Brata Alberta, portalu e-monki i Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

Wszystkim serdecznie dziękujemy!

Kolejna akcja odbędzie się 21 października 2018 r. w GOK Trzcianne, a do Moniek zapraszamy 11 listopada 2018 r. do MOK-u w godz. 9.00 – 13.30. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!
Prezes ORPCK
Andrzej Beczko