Lipcowe pobieranie krwi!

Aktualności z krwiodastwa

Jak co roku w lipcu w dniach wyznaczonych na obchody Moniek zorganizowaliśmy akcję pobierania krwi w MOK-U w niedzielę 19.07.2020 r. Tego dnia akcję zaczęliśmy o godz. 09.00 i trwała do godz. 16.00. Na ogłoszoną akcję przybyło ponad 110 krwiodawców. Lekarz zakwalifikował 97 osób do oddania krwi. Zebrano w sumie 43,65 litrów bezcennej krwi. Postawa mieszkańców Moniek jest bezcenna. Mimo różnych trudności licznie stawili się na ogłoszoną akcje. Tego dnia zbieraliśmy krew na potrzeby mieszkańca naszego powiatu. Największym darem jest życie, które Wy krwiodawcy bronicie.
Dziękuję serdecznie za wielki dar.

Akcję zorganizowano przy współudziale Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Mońkach, Monieckiego Ośrodka Kultury, parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i Świętego Kazimierza w Mońkach, portalu e-monki i Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

Wszystkim serdecznie dziękujemy!

Andrzej Beczko