IMPREZY CYKLICZNE

Jeszcze Polska Nie Zginęła

Przedmiotem Przeglądu są polskie pieśni i piosenki patriotyczne. Organizacja przeglądu skupia się na promowaniu i popularyzacji polskich pieśni patriotycznych, propagowaniu sztuki wokalnej oraz promowaniu amatorskiej edukacji i aktywności muzycznej, szczególnie w zakresie kształcenia wokalnego. Innym celami, które stawiamy sobie podczas przeglądu jest to konfrontacja umiejętności i dokonań artystycznych dzieci i młodzieży w dziedzinie muzyki, rozbudzenie aktywności muzycznej młodych ludzi, stworzenie…

Read more

POWIATOWY KONKURS NA CHOINKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Powiatowy konkurs na Choinkę Bożonarodzeniową jest formą zwrócenia uwagi na bogatą tradycję ludową plastyki obrzędowej związanej ze Świętami Bożego Narodzenia, a zwłaszcza na ozdoby choinkowe i sposób ich eksponowania, pozyskanie ozdób choinkowych wykonanych zgodnie z ludową i miejscową tradycją z materiałów naturalnych na wystawę. Konkurs aktywizuje środowiska twórców ludowych z terenu powiatu monieckiego oraz daję szansę na wychowanie kontynuatorów w/w…

Read more