Eliminacje Powiatowe PIKuś 2021

Aktualności

Dnia 27 maja 2021 roku odbyły się powiatowe eliminacje WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI DZIECIECEJ I MŁODZIEŻOWEJ „PIKuś 2021”.

Po wysłuchaniu 24 recytatorów w trzech kategoriach wiekowych postanowiło przyznać:

  • w kategorii dzieci przedszkolnych dwie nagrody specjalne:

Franciwszkowi Radzajwskiemu oraz Lenie Skorulskiej.

W tej kategorii wiekowej nagrody otrzymali: Filip Stankiewicz, Patryk Szeszko, Gabriela Bankiewicz, Nikola Niebrzydowska, Natalia Kosakowska, Lena Moniuszko, Szymon Dec, Hanna Moniuszko, Karolina Mróz, Hanna Dobosz.

  • w kategorii klas I – III  dwie nagrody specjalne:

Hannie Hryniewickiej oraz Gabrieli Radzajewskiej.

W tej kategorii wiekowej nagrody otrzymali: Lena Buczyńska, Aleksandra Kulikowska, Aleksandra Dzieszuta, Adam Guziejko,  Piotr Tryskuć, Tomasz Kotuk, Patrycja Rogało.

  • w kategorii klas IV – VIII nagrodę specjalną otrzymała: Ewa Rafało.

Wyróżnienie otrzymali: Krzysztof Wysocki i Julia Mikucka.

Jury oceniało formę prezentacji,  wyrazistość wymowy oraz naturalność wykonania, ogólny wyraz artystyczny a także dopasowanie repertuaru do wieku i wrażliwości emocjonalnej dziecka. Podkreśliło wyrównany poziom przygotowania uczestników konkursu, najlepsze recytacje nagrodziło i wyróżniło. Zwróciło też uwagę na różnorodność
i właściwy dobór repertuaru.

Po naradzie komisja ogłosiła wyniki oraz wręczyła laureatom nagrody
i wyróżnienia w postaci książek oraz pamiątkowe dyplomy wszystkim uczestnikom konkursu.

Do finału wojewódzkiego konkursu Jury wytypowało laureatów nagrody specjalnej tj.: Franciszka Radzajewskiego, Lenę Skorulską, Gabrielę Radzajewską, Hannę Hryniewicką oraz Ewę Rafało.