Album dziedzictwa MOK

Aktualności

We wtorek 12 listopada br. w Monieckim Ośrodku Kultury odbyła się promocja i prezentacja albumu promującego długoletnie inicjatywy podejmowane przez Moniecki Ośrodek Kultury, służące promocji i zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz aktywizacji lokalnych.

Spotkanie promocyjne rozpoczęło się od od wyrecytowania wiersza o Mońkach przez Panią Halinę Bajkowską. W następnej części na scenie można było zobaczyć występ zespołu Podlasiaczki pod kierownictwem Pani Celiny Wierzbickiej. Prezentację o tradycji i symbolice związanej z Świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia przygotowała i przedstawiła Pani Krystyna Barbara Lewkowska – instr. ds. plastyki MOK. Na zakończenie spotkanie przed zebraną publicznością wystąpiły zespoły śpiewacze: Wrzosy i Pogodna Jesień.

Na zakończenie Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski i Przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Iwanicka wręczyli specjalne certyfikaty za wkład w promowanie dziedzictwa kulturowego oraz aktywizację społeczności lokalnej w Gminie Mońki.

Prezentowany album przedstawia przykłady prowadzonych od wielu lat inicjatyw Monieckiego Ośrodka Kultury, bazujących na lokalnych tradycjach, a w szczególności: długoletnią organizację corocznych przeglądów: Zdobnictwa Obrzędowego Cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych, Zdobnictwa Bożonarodzeniowego (Konkurs na Choinkę i Stroik Bożonarodzeniowy) oraz Święta Wsi – Turnieju wsi monieckich. Wspomniane wydarzenia promują lokalne tradycje związane z działaniami aktywizującymi społeczności terenów wiejskich gminy Mońki. Promują lokalne dziedzictwo kulturowe i historyczne, rozumiane tu jako kultywowanie tradycji wykonywania typowych dla Podlasia ozdób związanych ze Świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia. Jednocześnie służą aktywizacji środowiska twórców ludowych oraz amatorów i wychowywaniu kontynuatorów zwyczaju własnoręcznego wykonywania ozdób (pisanek, kwiatów, wycinanek, palm, pająków, stroików, ozdób choinkowych).

Lokalne inicjatywy, bazują na miejscowych zasobach, które aktywizują i integrują mieszkańców gminy. Mogą być też postrzegane jako zbiór tzw. dobrych praktyk w zakresie organizowania podobnych wydarzeń, sposobu ich realizacji, możliwych źródeł ich dofinansowania. W ten sposób rozumiana publikacja poza walorem czysto poznawczym, może mieć także walory swoistego przewodnika, stać się inspiracją i bodźcem do zainicjowania podobnego wydarzenia, spotkania o podobnej formule, ale na innym terenie. Jednocześnie opisywane w publikacji inicjatywy organizowane są jak dotąd tylko w gminie Mońki. Być może przedstawione pomysły zostaną podchwycone przez inne gminy powiatu lub poza nim. Tak widziana publikacja może mieć charakter narzędzia promującego sprawdzone rozwiązania organizacyjne, które gdzie indziej, w innym środowisku i na innym terenie staną się innowacyjną formą aktywizacji lokalnych społeczności.

Album ten utrwala dorobek amatorskiej twórczości związanej z obrzędami i tradycjami świątecznymi, a w odniesieniu do organizowanego Święta Wsi, pokazuje przykłady inicjatyw aktywizujących lokalną społeczność.

Dariusz Gwiazda